P1920892

Р Е А К Ц И Ј А

Општина Кочани како единица на локалната самоуправа се оградува од случувањата кои членот на Советот, Венко Крстевски во фејсбук-објава ги опишува како вербален...
P3680755

С О О П Ш Т Е Н И Е

КЈП „Водовод“ од Кочани традиционално за Новогодишните празници издава тезги на утврдена локација по цена од 750,00 денари по тезга. Заинтересираните граѓани...
screen-shot-2016-06-08-at-2-49-11-pm

НАМЕСТО 19 НАБАВЕНИ 24 ЛАПТОПА!?

Поголемиот број знаат, но и молчат во Локалната самоуправа околу набавката на 24-те лаптопа кои се нарачани во времето на сега веќе бившиот градоначалник на Опш...