P1190946

НЕМА ФУДБАЛ ЗА ВРЕМЕ НА ВИКЕНДОТ!

Комисијата на натпревари на ФФМ донесе одлука да се одложат фудбалските натпревари во Првата Фудбалска Лига за жени и во двете Втори Лиги. Причина е што цела...
P2860348

К О Н К У Р С

Градоначалникот на Општина Кочани распиша К О Н К У Р С за доделување една стипендиja на спортист – спортска надеж на општина Кочани за остварени спортски...