P2540721

НОВИ 53 ЛИЦА ЗАБОЛЕНИ ОД ГРИП

Во последната седмица од месец Јануари се регистрирани нови 53 лица заболени од грип, кои со претходно пријавените покажуваат бројка од досега вкупно регистрира...
1

Ј А В Е Н П О В И К

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр. 199/14,  44/2015 и 193/2015),    Градоначалникот на Општина Кочани  ...