P4010827

ПОРИБУВАЊЕ НА ЕЗЕРОТО „ГРАТЧЕ“

Сто парчиња риба Крап со тежина поголема од три килограми денес беа пуштени во езерото „Гратче“ со што се изврши уште едно порибување. Од СРЗЕК „Кочански риб...