DSCN1813

ОДРЖАНО ВЕЛОСИПЕДСКО ДЕФИЛЕ

Во организација на Општина Кочани,  во соработка со „Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот“ како и велосипедските клубови од градот а по повод 22-ри Се...
5

О Б Ј А В А

Врз основа на одобрението добиено од Општина Кочани бр.03- 454/1 од 11.09.2017 год. КЈП „Водовод“ Кочани, ја објавува следната: О Б Ј А В А I. Во периодот...
P2920761

И З В Е С Т У В А Њ Е

Почитувани, Ве известуваме дека, согласно Одлуката на Советот на Општина Кочани за утврдување на места за истакнување на изборни плакати и утврдување на усло...