P2340380

И З В Е С Т У В А Њ Е

Согласно законските обврски кои треба да бидат преземени од страна на општините во Република Македонија , а се во врска со организацијата на претстојните локалн...
DSCN7194

ВАНЧО ПЕТРУШЕВСКИ ИМЕНИВАН ЗА В.Д. ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР НА БИРОТО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Во однос на кадровските прашања Владата на Република Македонија ги разгледа и ги усвои кадровските предлози и заклучи да именува функционери и директори на орга...
P3090806

И З В Е С Т У В А Њ Е

Поради екстремно високите температури и нарушените хидролошки состојби во регионот, енормно зголемената потрошувачка особено во вечерните часови и нерационалнот...