Slavco Ivanovski

1. PIC_7968

ПРОМОВИРАНО ДЕЛОТО „АСОЦИЈАТИВИТЕ ВО МАКЕДОНСКИОТ СОВРЕМЕН ЈАЗИК“ ОД Д-Р МАРИЈА СОКОЛОВА

Денеска, во Центарот за култура „Бели мугри“ во Кочани беше промовирано делото „Асоцијативите во македонскиот современ јазик“ од д-р Марија Соколова, професорка...