Slavco Ivanovski

DSC_0017

ПРЕПОРАКА ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ. ПРЕДНОСТ НА КАНДИДАТКИТЕ ПРИ ВРАБОТУВАЊЕ ВО ТППЕ – КОЧАНИ

Градоначалникот на Општина Кочани, Николчо Илијев ја прифати препораката од координаторите за еднакви можности во општинската администрација за спроведување мер...
kochani panoramski

ИЗМЕНА НА ДУП ЗА ГРАДСКА ЧЕТВРТ 9 – ВО ДРАЧЕВИК СЕ ПЛАНИРААТ ПАРЦЕЛИ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНКА И УЧИЛИШТЕ

Во тек е постапката за измена на Деталниот урбанистички план за Градската четврт 9 во Кочани. Се работи за просторот во населбата Драчевик, што се наоѓа меѓу ул...