Slavco Ivanovski

IMG_6771_resize

И З В Е С Т У В А Њ Е

На 27 јули (четврток) од 4 до 8 часот наутро, стручни екипи на Друштвото за авиоуслуги „Бониер“ – Куманово ќе ја спроведат втората фаза од авиотретирањето проти...