Slavco Ivanovski

P2840218

И З В Е С Т У В А Њ Е

КЈП ,,Водовод,, Кочани ги известува граѓаните на Општина Кочани дека на ден 09.03.2016 год. (среда) тендерираната фирма ВСЦ „Тодор Велков“ од Куманово за вршење...
P2560872

И З В Е С Т У В А Њ Е

Општина Кочани ги известува граѓаните дека превозникот „Авто-Атом“ ДОО Кочани од 15 март 2016 година ќе врши градски превоз (на пробен период од 3 месеци) и во ...