Slavco Ivanovski

P2660896

СООПШТЕНИЕ

Општина Кочани им соопштува на граѓаните да ги исклучат атмосферските одводи кои од станбените и од помошните објекти им се приклучени на фекалната канализација...
DSC07225

О Б Ј А В А

Врз основа на одобрението добиено од Општина Кочани бр.03-1888/2 од 05.10.2015 год. КЈП „Водовод“ Кочани, ја објавува следната: О  Б  Ј  А  В  А I. Во пер...