Slavco Ivanovski

P3670408

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С за доделување  на стипендии  за студенти од општина Кочани за студиската 2015/2016 година Општина  Кочани  за  студиската  2015/2016  година...
P3870759

ДИМЕ СПАСОВ ГИ ПОСЕТИ ПЕНЗИОНЕРИТЕ

На покана на Здружението на пензионери од Кочани, денес Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов го посети седиштето на пензионерите каде беше запозн...
P3870690

ЕДНО ПРАВИМЕ, ДРУГО РАСТУРАМЕ

Трендот на сечењето дрва, или нивното кастрење без оглед за што и да е, продолжува. Денес за поставување на лед светилки на местата каде требаше да светат канде...
2

П О В И К

За бесплатни курсеви по странски јазици и информатика за возрасни Општина  Кочани  организира  бесплатни  курсеви  за полнолетните граѓани на Кочани и тоа: ...