Репортажа

P2960522

И З В Е С Т У В А Њ Е

Заради посериозен зафат од технички карактер на главниот цевковод, на ден 19.11.2016 година (Сабота) КЈП „Водовод“ – Кочани ги известува граѓаните дека е можен ...