политика

P1920892

Р Е А К Ц И Ј А

Општина Кочани како единица на локалната самоуправа се оградува од случувањата кои членот на Советот, Венко Крстевски во фејсбук-објава ги опишува како вербален...
Blagoj Sitnovski

БЛАГОЈ СИТНОВСКИ ЌЕ ГО ЗАМЕНУВА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ИЛИЈЕВ ЗА ВРЕМЕ НА СПРЕЧЕНОСТ ИЛИ ОТСУСТВО

Градоначалникот на Општина Кочани, Николчо Илијев, денеска донесе решение, со кое членот на Советот на Општина Кочани, Благој Ситновски ќе го заменува за време ...