Спорт

DSCN8568

ТРЕТ МАНДАТ ЗА САШКО АНГЕЛОВ

Судиската организација при општинскиот Фудбалски Сојуз (ОФС) на Кочани го одржа Годишното Собрание на кое беше избран Судискиот Одбор што ќе ја води организациј...