Економија

IMG_1265

И З В Е С Т У В А Њ Е

На 18 Јули 2017 (понеделник спрема вторник) во ноќните часови ќе се спроведе дезинсекциско третирање за заштита од комарци. Во втората фаза од запрашувањето ...
IMG_1332

И З В Е С Т У В А Њ Е

На 28 јуни (среда спроти четврток) во периодот по 23 ч. ќе се спроведе превентивно прскање против комарци. Запрашувањето ќе се врши од земја, во градот Кочан...