Занимливости

744021.jpg

БРОЈОТ НА ЗАПИШАНИ УЧЕНИЦИ ВО ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ ЗАГРИЖУВАЧКИ

Од година во година опаѓа бројот на учениците кои се запишуваат во прво одделение. Во петте основни училишта во општина Кочани во 15-те паралелки во прво одд...