Поради екстремно високите температури и нарушените хидролошки состојби во регионот, енормно зголемената потрошувачка особено во вечерните часови и нерационалното користење на водата КЈП „Водовод“ е принудено да воведе осумдневна наизменична рестрикција во сите зони во населените места и во градот.

Рестрикциите се воведуваат со цел водата да стигне до сите потрошувачи бидејќи превентивните мерки со контроли и санкции против несовесните потрошувачи не ги дадоа очекуваните ефекти.

Граѓаните ќе бидат навреме известени за распоредот и термините за

рестрикциите кои ќе се применуваат од 9-16 Август. Веруваме дека граѓаните ќе имаат разбирање за мерките и ќе не поддржат во

настојувањата водата да биде подеднакво достапна за сите.

Преглед на прекините во испорака на вода во периодот од 14:00 до 20:00 часот, по зони и денови:

– На 9-ти и 13-ти Август: селата: Прибачево, Грдовци, Мојанци, Г.Подлог, Д.Подлог, Тркање и Бања.

– На 10-ти и 14-ти Август: ниска зона во градот;

– На 11-ти и 15-ти Август: средна зона во градот;

– На 12-ти и 16-ти Август: висока зона во градот;

Преглед на улици по зони

Висока зона

3та Македонска Бригада; 13та Македонска Бригада; 50та Македонска дивизија; Февруарски поход; Ѓорче Петров; Пиринска; Бел Камен (повисок дел); 1ви Мај (повисок дел); Охридска;Скопска (повисок дел);Раде Кончар (повисок дел); Марко Цепенков; Велин Стоилов; Малина Поп Иванова; Васил Главинов; Страшо Ербапче; Димитар Лазаров (повисок дел); Кирил и Методиј (повисок дел); Душан Петревски; 14та Бригада (повисок дел); Питу Гули (повисок дел); Коста Рацин; Стамен Манов (повисок дел); Дуди Ханум; 202; 201; Крум Врнински; Ване Грдовјански; Мишо Арсов;Никола Панпуров; Кресненско Востание; 15ти Македонски Корпус; Разловечко Востание; Вера Циривири; Карпошово Востание; Ѓорги Пулевски; Искра; Руен; Македонска; Мирче Ацев; Киро Кикенски (повисок дел); Христијан Карпош (повисок дел);

Средна зона

Христијан Карпош (понизок дел); Јане Сандански; Осоговска; Цар Самоил;Гоце Делчев; Борис Трајковски; Раде Кратовче; Илинденска; Д-р Николич; ВМРО (повисок дел); Кеј на револуција (повисок дел); Љупчо Сантов; Славчо Стојменов; Браќа Ставреви; Вита Поп Јорданова; Рајко Жинзифов (повисок дел); Цветан Димов; Вељко Влаховиќ; Димитар Влахов (повисок дел); Коле Неделковски; Пере Тошев;Стево Теодосиевски; Иво Лола Рибар; Мородвишка Епископија; Григор Прличев; Павлина Велјанова; Орце Николов; Сремска; Роза Петрова; Ристо Симеонов

Ниска зона

Лазар Андонов;Брегалничка; 4та Македопнска Бригада; Григор Апостолов – Гочо; Вера Которка; Мирка Гинова; Никола Карев; 4ти Јули; 9ти Мај; Крсте Мисирков; Рајко Жинзифов (понизок дел); Иван Иванов – Балашо; Плачковица; Теодосија Паунов; Гошо Викентиев; Вера Циривири; Никола Вапцаров; Солунска;Енгелсова; Кеј на револуција (понизок дел); ВМРО (понизок дел); Димитар Влахов (понизок дел)

08.08.2017 година

КЈП „Водовод“ – Кочани

Секое преземње на фотографии и копирање на текстовите без согласност на комарец повлекува фактурирање на име „Авторски права“.

Коментари