Согласно законските обврски кои треба да бидат преземени од страна на општините во Република Македонија , а се во врска со организацијата на претстојните локални избори и се во врска со членот 78-а од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/2006; 136/2008; 148/2008; 155/2008; 163/2008; 44/2011; 51/2011; 142/2012; 31/2013; 34/2013; 14/2014; 30/2014; 196/2015; 35/2016; 97/2016; 99/2016; 136/2016, 142/2016 и 67/2017), Ве известуваме за следното:

Општина Кочани не располага со билборди и рекламни паноа на подрачјето на Општина Кочани со кои стопанисува, но со Договор за поставување и користење на рекламни паноа на подрачјето на Општина Кочани има дадено локации за рекламни паноа и билборди на подрачјето на општина Кочани на „Акцент Медиа“ ДООЕЛ- Скопје, ул.„Рајко Жинзифов“ бр.50, застапувано од Упрвител Филип Спасовски, – Лице за контакт: Марија Трајковска Тел: 075- 456-902.

Локации на рекламните паноа и билборди на подрачјето на Општина Кочани со кои стопанисува „Акцент Медиа“ ДООЕЛ- Скопје :

  1. Магистрален пат А-3- Штип- Кочани – 1 бр.
  2. Ул.„Тодосија Паунов“ – 4 бр.
  3. Ул.„Кеј на Револуција“ – 3 бр.
  4. Ул.„Глигор Апостолов-Гочо“ 2- бр.
  5. Ул.„Димитар Влахов“- 1 бр.

Бр.___________

16.08.2017 година

Раководител на

Одделение за правни и општи работи,

К о ч а н и Венцо Бојков

Секое преземње на фотографии и копирање на текстовите без согласност на комарец повлекува фактурирање на име „Авторски права“.

Коментари