Градоначалникот на Општина Кочани распиша

К О Н К У Р С

за доделување една стипендиja на спортист – спортска надеж на општина Кочани за остварени спортски резултати и достигнувања во 2017 година.

Износот на стипендијата изнесува 3.000,00 денари месечно.

Стипендијата ќе се доделува шест месеци, во текот на 2018 година.

Целосната објава на Конкурсот е на веб-страницата на Општина Кочани, на линкот:

http://www.kocani.gov.mk/gragjani/index.php?action=oglasi_soopstenija_Detail&p=229

Секое преземње на фотографии и копирање на текстовите без согласност на комарец повлекува фактурирање на име „Авторски права“.

Коментари