Во рамките на проектот „Две и пол минути до полноќ“, финансиран со средства од ЕРАЗМУС + програмата, во периодот од 11-ти до 15-ти Април во Кочани, се одржуваат предвидените активности за обуката на наставниците од основните училишта од Крте Петков Мисирков од Оризари општина Кочани (Македонија), Основно училиште Лудбрег од општина Лудбрег (Хрватска) и основно училиште „св. Патријарх Евтимиј“ од општина Пештера (Бугарија), на теми од областа на климатските промени.

Ова е првата од трите планирани обуки на наставниците во кои тие ќе се запознаат со причините за настанувањето на климатските промени, можните сценарија за влијанието на оваа природен феномен, кој преку негативните влијанија кои ги предизвикува во голема мера се заканува да ги промени условите за живеење како на луѓето така и на животинскиот и растителен свет.

Во рамките на оваа обука наставниците ќе бидат обучени за користење на отворени образовни ресурси, а во наредните две обуки кои ќе се одржат во општина Пештера (Република Бугарија)

(Јуни 2018 година) и општина Лудбрег (Република Хрватска) (Јули 2018 година), тие ќе бидат обучени и за практични експерименти поврзани со климатксите промени кои можат да бидат применети во наставата со учениците, како и со можностите за соработка со нивни колеги наставници од другите Европски земји со користење на еТвининг платфомата.

Исто така во рамките на планираните активности за овој настан, посебна работна група составена од претставници на општина Пештера (Бугарија), општина Лудбрег (Хрватска), КЈП „Водовод“ Кочани, Регионалната Агенција за Енергетика од Пазарџик (Бугарија), Регионалната Агенција за Енергетика „Север“ од Копривница (Хрватска) и Македонската Геотермална асоцијација, како и претставници на менаџментот на трите основни училишта изработуваат документ за стратешко партнерство во кој проектните партнери ќе разработат и Акционен план со цел за идна меѓусебна соработка во унапредување на образовните активности во трите општини.

Учесниците на настанот имаа можност да ги посетат Геотермалниот систем Геотерма како и детската градинка „Павлина Велјанова“ – Кочани, клон 1, каде што имаа можност да се запознаат со искористување на обновливите извори на енергија: геотермална (со посета и на оражериите) и соларна (преку инсталираните хибридни сончеви колектори во детската градинка).

Влупната вредност на проектот изнесува околу 135.000 евра и истиот ќе се реализира до Октомври 2019 година.

DSCN9046

DSCN9052

51

52

Секое преземње на фотографии и копирање на текстовите без согласност на комарец повлекува фактурирање на име „Авторски права“.

Коментари