Врз основа на Одлуката за распределба на социјални станови како и услови за нивно користење изградени по програмата за изградба и одржување на станови сопственост на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр. 96/09, 122/10 и 90/12) Министерството за транспорт и врски на Република Македонија

О Б Ј А В У В А      О Г Л А С

За распределување на 43 социјални станови во Општина Кочани во станбена зграда на улица „Ѓорче Петров“ број на зграда 2 во Кочани.

Сите податоци заинтересираните ќе можат да ги најдат на страната на Министерството за Транспорт и врски на Република Македонија, односно на нивната веб страна www.mtc.gov.mk во рубриката „Јавни огласи“, Оглас за распределба на социјални станови во Кочани и Македонски Брод.

С. Ивановски

DSCN6533

DSCN6556

Секое преземње на фотографии и копирање на текстовите без согласност на комарец повлекува фактурирање на име „Авторски права“.

Коментари