Општина Кочани објави оглас за доделување договор за јавна набавка на  услуги за вршење општински линиски превоз на патници на подрачјето на општина Кочани за период од 1 (една) година на линијата која Општина Кочани ја  распределува и тоа: с. Оризари –Усова Чешма – Бавчалук – спој на  ул. „Бел камен“ со ул. „Страшо Ербапче“ – Лесна индустрија.

Постапката за избор на превозник и распределба на линија по пат на јавна набавка се огласува третпат.

Краен рок за поднесување на понудите е 20 септември 2018 год. до 12:00 ч. преку Електронскиот систем за јавни набавки.

Повеќе информации на линкот:

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f6a07ebe-40bd-4c39-9b3d-3b761ea8e84b/5

Секое преземње на фотографии и копирање на текстовите без согласност на комарец повлекува фактурирање на име „Авторски права“.

Коментари