Градоначалникот на Општина Кочани објави

ЈАВЕН  ПОВИК

со кој се повикуваат доверителите на Општина Кочани и доверителите на единките корисници основани од Општина Кочани од областа на образованието, културата, детската и социјалната заштита да ги пријават доспеаните, а неплатени побарувања заклучно со 30.9.2018 година.

Целосната содржина од повикот е објавена на веб-страницата на Општина Кочани  www.kocani.gov.mk

Секое преземње на фотографии и копирање на текстовите без согласност на комарец повлекува фактурирање на име „Авторски права“.

Коментари