Општина Кочани ги известува граѓаните кои имаат оставено нерегистрирани, хаварисани возила, запрежни коли, трактори, земјоделски машини и алатки, приколки и камп-приколки, возила кои имаат налепница-известување дека се продаваат, да ги отстранат од јавните сообраќајни површини, улици, тротоари, паркинзи, како и од зелените површини.

Доколку возилата кои подолго време зафаќаат јавно-прометни површини не бидат отстранети, инспекциските служби во соработка со Полициската станица – Кочани ќе реагираат според соодветната законска регулатива.

Општина Кочани

Секое преземње на фотографии и копирање на текстовите без согласност на комарец повлекува фактурирање на име „Авторски права“.

Коментари