Друштвото за рециклирање на хартија и остатоци од хартија „Пејпр мил“ ДОО Кочани достави известување до Општина Кочани во кое најавува јавна расправа по однос на барањето за измена на А-интегрираната еколошка дозвола коешто го поднело до

Министерството за животна средина и просторно планирање.

Јавната распарава ќе се одржи в петок, на 20 декември 2019 г. во просторија на хотелот „Шагал“, со почеток во 13 ч.

Сите заинтересирани се поканети да учествуваат на јавната распарава и да ги дадат своите коментари во однос на поднесеното барање на „Пејпр мил“.

 

 

Секое преземње на фотографии и копирање на текстовите без согласност на комарец повлекува фактурирање на име „Авторски права“.

Коментари