Здружението Свет Крст – Виница, објавува конкурс за стипендирање на редовни студенти од општина Виница за учебната 2019/2020 година

Потребни документи за пријавување:

1. Пополнето барање за доделување стипендија;

2. Потврда за редовни студии;

3. Фотокопија од индекс со запишани семестри и положени испити;

4. За студенти во прва година, фотокопија од диплома и свидетелсва;

5. Потврда за редовни студии на друг член од семејството;

6. Уверение за положени испити ;

7. Уверение за семејно материјална положба;

8. Потврда за последна исплатена плата за секој член од семејсвото, а за невработените соодветен документ со кој се докажува невработеноста.

 Конкурсот е отворен од 10.01.2020 година

Документите треба да се достават најдоцна до 24.01.2020 година, во просториите на општина Виница, Бизнис Центар (четврти кат) Ул.Бел Камен бр.13 –2130 Виница

Секое преземње на фотографии и копирање на текстовите без согласност на комарец повлекува фактурирање на име „Авторски права“.

Коментари