17 Улици за кои веќе е избран изведувач, 8 улици за кои веќе јавните набавки се во тек и два патни правци кои се во фаза на градба

 1. „Кирил и Методи“ – Кочани, кај Споменикот на слободата (избран изведувач)
 2. „Борис Ефтимов“ – Кочани, Варница (јавната набавка за изведувач е во тек)
 3. „Васил Главинов“ – Кочани, Белско Маало (јавната набавка за изведувач е во тек)
 4. „Искра“ крак 1, исток – Кочани, Усова Чешма (избран изведувач)
 5. „Искра“ крак 2, исток – Кочани, Усова Чешма (јавната набавка за изведувач е во тек)
 6. „7 Септември“ – Кочани, Усова Чешма, (јавната набавка за изведувач е во тек)
 7. „Карпошово востание“ – Кочани, Усова Чешма (јавната набавка за изведувач е во тек)
 8. „Крум Вранински“ – Кочани, Усова Чешма (јавната набавка за изведувач е во тек)
 9. „9 Мај“ крак – Кочани, под старата Филтер станица (јавната набавка за изведувач е во тек)
 10. „560“ – Кочани, Лесна индустрија (избран изведувач)
 11. „565“ крак – Кочани, Лесна индустрија (јавната набавка за изведувач е во тек)
 12. Довршување на ул. „558“ („Петар Синадинов“) и спојот со ул. „Скопска“ – Кочани, Прокарка (избран изведувач)
 13. Довршување на ул. „Скопска“ – Кочани, Прокарка (избран изведувач)
 14. „Стефка Тасева“, „Скоевска“, „555“ – Кочани, Прокарка (избран изведувач)
 15. Локален пат Крушка – Ајдар – с. Полаки (избран изведувач)
 16. Локален пат Антура – с. Мојанци (работите се во тек)
 17. Локален пат Оризари – Добра Вода (работите се во тек)
 18. „Михајло Арсов“ – с. Прибачево (избран изведувач)
 19. „Раде Кратовче“ крак 1 – с. Оризари (избран изведувач)
 20. „Раде Кратовче“ крак 2 – с. Оризари (избран изведувач)
 21. „АСНОМ“ крак 1 – с. Оризари (избран изведувач)
 22. „Тоде Паунов“– с. Долни Подлог (избран изведувач)
 23. „Маршал Тито“ – с. Мојанци (избран изведувач)
 24. „Ангел Стојчев“ – с. Тркање (избран изведувач)
 25. „Ангел Донев“ – с. Оризари (избран изведувач)
 26. „Маршал Тито“ крак 1 – с. Тркање (избран изведувач)
 27. „Борис Ефтимов“ – с. Тркање (избран изведувач)

Секое преземње на фотографии и копирање на текстовите без согласност на комарец повлекува фактурирање на име „Авторски права“.

Коментари