Почитувани корисници,

Согласно донесените Одлуки на Владата и Министерството за здравство, а со цел превземање дополнителни и заострени мерки и активности за превенција од корона вирус, Ве известуваме за следното:

1. Фактурираната количина на вода за месец март 2020 година ќе биде просек од фактурираната количина од претходните три месеци;

2. Доколку сакате фактурираната количина на вода да биде согласно состојбата на водомерот, Ве молиме прочитајте ја истата и по телефон најдоцна до 25.03.2020 година можете да го информирате реонскиот Читач-инкасант задолжен за Вашиот реон. Воедно, доколку сте во можност да доставите слика од водомерот може да ја доставите на некоја од апликациите на социјалните мрежи (messenger,viber, whats app и др. )

3. Ваквиот начин на фактурирање (просечна потрошувачка) ќе се применува се до укинување на мерките донесени од Владата .

Во продолжение на Ваше располагање се дадени телефоните за контакт на Читачите на Вашиот реон кој со бројка Ви е обележан во секоја фактура за комунална услуга во делот кај податоците за корисник-физичко лице.

1. Горан Стоименов читач надлежен за реон 4,46,35,39 тел.076/362-724;

2. Љупчо Ристов читач надлежен за реон 5,21,25,27, тел. 071/373-959;

3. Симеон Соколов читач надлежен за реон 7 , тел. 078/270-423;

4. Александар Стојмиловски читач надлежен за реон 23,28,48 тел.075/263-209;

5. Александар Филипов читач за реон 26,29,51 , тел.076/776-875;

6. Ванчо Митев читач за реон 1,41 тел. 078/844-983;

7. Благој Захариев одд.за пласман продажба и наплата тел.076/484-207;

8. Центар за односи со корисници 033/279-125 или на официјалниот маил на КЈП,,Водовод,,Кочани office@vodovodkocani.com.mk

Ви благодариме за разбирањето.

КЈП,,Водовод,,Кочани

Секое преземње на фотографии и копирање на текстовите без согласност на комарец повлекува фактурирање на име „Авторски права“.

Коментари