Сe известуваат и замолуват корисниците на комуналните услуги да

заштитата на водомерот која била ставена во шахтата врз водомерот од Ваша страна за превенција од замрзнување се отстрани во најбрз можен рок, поради точно и навремено отчитување на водомерот.

Овозможувањето на непречен пристап на водомерот е Ваша законска обврска.

Во спротивно, искажаните состојби нема да одговараат на реалната состојба и за истата нашето службено лице Читач-инкасатор нема да сноси одговорност.

15.05.2020година

КЈП,,Водовод,,Кочани

Секое преземње на фотографии и копирање на текстовите без согласност на комарец повлекува фактурирање на име „Авторски права“.

Коментари