Пред крајот на календарската година, правејќи пресек на реализираното, со Вас како медиуми и со јавноста сакам да го споделам задоволството што имавме можност и оваа година целосно да се посветиме на подобрувањето на квалитетот на живеењето во нашата општина, реализирајќи ги, меѓу другите, и трите најзначајни, капитални проекти.

Еден од нив е изградбата на браната Речани. Вчера, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство го распиша огласот за изградба на браната „Речани“. Според тендерската документација браната треба да биде издигната до 2021 година. Вкупната вредност на овој проект е проценета на околу 27.300.000 евра.  Влезот на овој свеж капитал во значајна мера ќе придонесе за подобрување на економската состојба во регионот. На терен е завршено пробивањето на патот со пропусти и дренажи, за што од  Владата на РМ се наменија 3.000.000 евра. Со проектот е предвидена изградба на потпорни ѕидови во должина од 840 м. Патот ќе биде со асфалтна коловозна ширина од 4,5 м, со банкини и асфалт во 2 слоја. Со акумулацијата „Речани“ ќе се реши проблемот на водоснабдувањето за околу 90 илјади жители од Кочани, Виница и микрорегионот.

Оваа година реализираме уште еден капитален проект – асфалтирање на улици со заемот од Светска банка. Од  јуни досега асфалтиравме половина од планираните улици: „Февруарски поход“, „Димитрија Лазаров“, „Разловечко востание“, „Македонска“, „15 Македонски корпус“, „13 Македонска бригада“ и „Јанка Стоименова“ во Оризари. Со проектов за жителите на овие делови од Кочани решаваме суштинско прашање на кое чекале триесетина години. Во зависност од квалитетот на извршената работа очекуваме дополнително да се асфалтираат уште две улици.

Уште еден капитален проект остави белег на 2015 година. Пред еден месец го потпишавме договорот со консултантската куќа вклучена во проектот за изградба на пречистителна станица и колектор за отпадни води на територијата на Кочани.  Реализацијата на овој проект е овозможена со најголемата швајцарска донација во Република Македонија во висина од 21.000.000 швајцарски франци. Пречистителната станица, која ќе биде опремена со најсовремена технологија, ќе се гради на најниската гравитациска точка на вливот на Масалница во Брегалница и ќе ги прочистува водите од сегашните 9 испусти од Оризари до Подлог. Веќе е изработен проект за првиот дел од трасата на главниот колектор. По подготовката на потребните елаборати следува постапка за добивање одобрение за градење на првиот дел од колекторот. Очекуваме, работите на терен да започнат во јуни идната година.

Секое преземње на фотографии и копирање на текстовите без согласност на комарец повлекува фактурирање на име „Авторски права“.

Коментари