Како што сме информирани АД „Водостопанство“ на Република Македонија – Подружница „Брегалница“ – Кочани започна со акцијата за точноста на податоците за сопственоста на земјоделското земјиште кое користи наводнување од водите на Хидросистемот „Брегалница“, се со цел да се создаде целосна евиденција и преглед на површините кои се наводнуваат како и податоци за нивните корисници.

„Оваа акција ја правиме со цел водокорисниците од подрачјето на дејствување на ХМС „Брегалница“ кои имаат извршено промена на сопственоста на земјиштето и ја немаат пријавено, тоа да го направат во нашето претпријатие. Ваквата евиденција можат да ја уточнат и оние земјоделци кои се корисници на земјоделско земјиште со цел да се направи увид и промена во евиденцијата на задолжувањата на наводнувани површини за наводнителаната 2016 година“ рече Николчо Гоцев, директор на Водостопанство „Брегалница“ – Кочани.

Канцелариите на водостопанство „Брегалница“ во Кочани, Свети Николе и Штип ќе бидат отворени преку цел ден и во нив земјоделците ќе можат да ги направат промените во сопственоста на земјоделското земјиште.

Во спротивно следуваат казнени мерки за непочитување на одредбите од Законот за водостопанство.

Секое преземње на фотографии и копирање на текстовите без согласност на комарец повлекува фактурирање на име „Авторски права“.

Коментари