За реализација на Проектот ,„Изградба на пречистителна станица за отпадни води“ КЈП,,Водовод,, – Кочани, упатува повик за прибирање на понуди од правни и физички лица, за изнајмување на простор за складирање на материјали за реализација на проектот.

Потребниот простор треба да биде со површина до 2000 м2 со асфалтиран пристапен пат, заграден, обезбеден и осветлен, на оддалеченост до 1 км од Стопански двор на КЈП ,„Водовод“.

Рок на поднесување на понудите: 5 работни дена од денот на објавување на повикот (заклучно со 13.09.2016г.)

Понудите да бидат доставени на официјалната веб-страна: office@vodovodkocani.com.mk, или во архивата на управната зграда на КЈП „Водовод“ – Кочани.

07.09.2016 година

КЈП „Водовод“ – Кочани

Секое преземње на фотографии и копирање на текстовите без согласност на комарец повлекува фактурирање на име „Авторски права“.

Коментари