P2290204

С О О П Ш Т Е Н И Е

ОПШТИНА ВИНИЦА ГИ ИЗВЕСТУВА ГРАЃАНИТЕ ДЕКА ВТОРАТА АВИОНСКА ДЕЗИНСЕКЦИЈА ПРОТИВ ВОЗРАСНИ ФОРМИ НА КОМАРЦИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА, ЌЕ СЕ ОДВИВА НА 10.07.2018...