ФИНИШИРА ИЗБОРОТ НА ГРБ, ЗНАМЕ И ХИМНА

2009-07-19

Во петокот во салата за состаноци на локалната самоуправа – Кочани, Градоначалнкот Ратко Димитровски на присутните новинари им ги претстави трите номинации за избор на грб и знаме на општина Кочани.

По објавениот оглас за предлог идејно решение за избор на грб, знаме и химна на Кочани, до Комисијата во состав Петар Апостолов – Претседател, Киро Герасимов – член и Јованка Милоевиќ – член пристигнаа седум предлози за знаме на општина Кочани и исто толку седум предлози за грб на општина Кочани, за песна на градот Кочани пристигна само еден труд.

Комисијата ги разгледа пристигнатите трудови и на Градоначалникот на општина Кочани му предложи три труда за знаме и три труда за грб на општина Кочани. За песна на град Кочани, Комисијата не утврди предлог па предлага Конкурсот да се повтори.

Според понатамошната пракса трите решенија за грб и трите решенија за знаме ќе бидат ставени на дневен ред на една од наредните седници на Советот на општина Кочани, по кои ќе треба советниците да се изјаснат.

С. Ивановски

  • Се продава нива со помошен објект на ул. „Дамјан Груев“ бб, погоден за мало стопанство со вклучена електрична енергија и вода. Контакт: 076-362-752

  • Се издава дуќан со површина од 19м2 на улица „Димитар Влахов“ број 32 - Кочани. Контакт: 077-558-257

  • ОВА Е МЕСТО ЗА ВАШИОТ ОГЛАС КОНТАКТ: 077-69-66-00

ТЕКСТУАЛНИ ОГЛАСИ