ФИНИШИРА ИЗБОРОТ НА ГРБ, ЗНАМЕ И ХИМНА

2009-07-19

Во петокот во салата за состаноци на локалната самоуправа – Кочани, Градоначалнкот Ратко Димитровски на присутните новинари им ги претстави трите номинации за избор на грб и знаме на општина Кочани.

По објавениот оглас за предлог идејно решение за избор на грб, знаме и химна на Кочани, до Комисијата во состав Петар Апостолов – Претседател, Киро Герасимов – член и Јованка Милоевиќ – член пристигнаа седум предлози за знаме на општина Кочани и исто толку седум предлози за грб на општина Кочани, за песна на градот Кочани пристигна само еден труд.

Комисијата ги разгледа пристигнатите трудови и на Градоначалникот на општина Кочани му предложи три труда за знаме и три труда за грб на општина Кочани. За песна на град Кочани, Комисијата не утврди предлог па предлага Конкурсот да се повтори.

Според понатамошната пракса трите решенија за грб и трите решенија за знаме ќе бидат ставени на дневен ред на една од наредните седници на Советот на општина Кочани, по кои ќе треба советниците да се изјаснат.

С. Ивановски

  • Се продава стан од 56 м2 во „Атомски згради“ бр. 8/3-2. Контакт: 070-692-495 (Киро)

  • Се продава овоштарник и лозје со површина од 2.700 м2, до самиот Магистрален пат Штип-Кочани. Цена по договор. Контакт: 071-215-515 (Дако)

  • Се продава „OPEL VEKTRA“ 2.0 DTI. Цена по договор. Контакт: 077-810-275

  • Се издава-продава објект од 250 м2 со локација пред управната зграда на „Атом“. Контакт: 070-213-024

  • Се издава деловен објект од 500 - 3.000 м2 погоден за супер маркет, конфекција и друго. Локација - во кругот на Руен - Запчаници. Контакт: 070-213-024

  • Се изнајмува-продава објект на „Штипски пат“ (лесна индустрија), погоден за конфекција, магацин и други дејности. Цена по договор Контакт: 078-275-456

  • Лектор што поседува соодветен сертификат врши брзо и квалитетно лекторирање на текстови од сите области: белетристика, докторски, магистерски и стручни трудови. 078-420-502; 076-354-966; 071-801-273

  • Се продава изграден деловен објект на две нивоа со површина од 1,250 м2 и дворно место 200 м2, изграден 2003 година во централниот дел на „Индустриската зона“ во Кочани. Контакт: 078-272-255 (Борис)

ТЕКСТУАЛНИ ОГЛАСИ